• iStock 000016072820Small
  • hoe goed

Training

Om mensen en organisaties te helpen bij het bereiken van optimale resultaten, werkt Matrijz gericht aan het verbeteren van competenties. Onze trainingen zijn gericht op het gebied van gedragingen, waarbij we ons concentreren op (werk)houding, vaardigheden en kennis. Het doel bepaalt de training. Alle trainingen bij Matrijz zijn maatwerk. 

Vooraf
Samen met de klant analyseren we doelstellingen. Vervolgens stellen we vast hoe we de doelen concreet gaan bereiken. We maken gebruik van de reeds aanwezige kennis en ervaring van de deelnemers. Onze expertise op gebied van trainingen betreft: teambuilding, commercie, verkoop, assertiviteit, interviewtechnieken, effectief leidinggeven, communicatieve vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling, werven en selecteren van medewerkers, functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Werkwijze
Matrijz werkt in trainingen actief samen met de deelnemers. De trainer reikt relevante literatuur aan, die door middel van oefeningen en opdrachten toepasbaar worden gemaakt in de praktijk. Tijdens de training raden wij deelnemers aan ook eigen praktijkvoorbeelden in te brengen, zodat hiermee geoefend kan worden. Tevens wordt op de oefeningen gereflecteerd, waardoor de leerstof nog herkenbaar wordt. De trainer prikkelt de deelnemers tot nadenken en experimenteren. Om praktisch en realistisch te oefenen, wordt er vaak gebruik gemaakt van acteurs en video's. De deelnemers ontvangen ondersteunende literatuur (een boek, syllabus of hand out), zodat ze ook na de training zelfstandig met de stof kunnen blijven werken. 

Follow up

Intervisie als follow up wordt vaak gevraagd om de effecten van de training op peil te houden. 

Individuele aandacht en begeleiding
Voorafgaand aan de training wordt de gelegenheid geboden om een mental check assessment te doen. Het is erg nuttig om op deze wijze inzicht te krijgen in het potentieel van de deelnemers. Persoonlijkheid, capaciteiten, sterke en ontwikkelpunten worden door middel van een assessment helder in kaart gebracht. Op deze wijze wordt er zo gericht mogelijk gewerkt aan de ontwikkelpunten. Het mental check assessment wordt zorgvuldig afgestemd op het doel van de training.

Tijdsverloop
De planning vindt plaats in overleg met de klant. Afhankelijk van de doelstelling van de training wordt een training verdeeld over meerdere dagen resp. dagdelen. Na de training vindt er een nog een zogenoemde 'terugkomdag' plaats. 

Locatie
Trainingen vinden zowel in company als op locatie bij Matrijz plaats. 
Wij beschikken over goede contacten voor het huren van een locatie in zowel binnen- als buitenland. Bij verschillende trainingen wordt gebruikt gemaakt van een inspirerende omgeving om het resultaat te optimaliseren. Zo wordt er bij trainingen in het buitenland optimaal gebruik gemaakt van de omgeving om de ontwikkeling van mensen tot volle bloei te laten komen. Men kan zich hier in alle rust volledig op de training concentreren. Een deel van het traject zal zich uiteraard alsnog in Nederland afspelen, om zorg te dragen dat het geleerde ook daadwerkelijk in de praktijk van alledag toegepast kan worden.