• iStock 000022146412Large
  • iStock 000028257548Large

Mental check assessment

Bij een mental check assessment gaat het er om vast te stellen hoe het met de mentale gesteldheid van de betreffende persoon gesteld is. Een mental check kun je vergelijken met een fysieke check, behalve dat dit in plaats van over je fysieke staat op het moment over je mentale staat gaat.
Dit assessment is speciaal ontwikkeld voor mensen, die al vaker bij ons in de organisatie getest zijn en waarvan wij al over enige data beschikken. Hierbij wordt het intelligentie gedeelte overgeslagen en wordt er puur gekeken naar karakter, persoonlijkheid en sociale vaardigheden. Zo wordt het mental check assessment bijvoorbeeld gebuikt als ijkpunt, om de voortgang in een coachingstraject op meer objectieve wijze te meten. De uitslagen van dit assessment worden gebruikt om de gestelde doelen in 
het coachingstraject of de training eventueel aan te passen. Tevens wordt een mental check assessment aan het eind van een coachingstraject of training gebruikt om op meer objectieve wijze in kaart te brengen, wat er bereikt is middels de coaching of training.

Onze werkwijze
De kandidaat ontvangt vooraf een uitnodiging voor het assessment met informatie om zich voor te bereiden. Voordat het assessment van start kan gaan, wordt er aan de desbetreffende persoon gevraagd e.e.a. voor te bereiden voor de assessment dag. Dit zodat wij het assessment van onze kant ook optimaal kunnen voorbereiden op de persoon/kandidaat, die bij ons te gast zal zijn. 
Wij raden daarom van harte aan deze voorbereidingen ook zorgvuldig te treffen. Een goede voorbereiding is het halve werk en schept veel rust. 
Aan de hand van het mental check assessment wordt in een plenaire nabespreking de resultaten van het assessment besproken. In deze bespreking wordt allereerst gevraagd naar de bevindingen van de leidinggevende (of HR manager) met betrekking tot eventuele veranderingen in het gedrag van de betrokken persoon. Vervolgens wordt er door de coach/psycholoog verteld wat zijn ervaringen tot dusver zijn met de persoon. Vervolgens worden verschillende relevante data (waaruit de doelstellingen voor de coaching of training afgeleid zijn) uit de assessments met elkaar vergeleken en uitgebreid besproken.
Relevante aspecten van de persoonlijkheid, het karakter, de vaardigheden en uiteraard van de sterke en ontwikkelpunten worden besproken. Dit wordt op heldere wijze uitgelegd, zodat er inzicht in het proces en de groei van de ontwikkeling van de persoon ontstaat. Het gevolg is dat de persoon zelf vaak nog meer drive en verantwoordelijkheid voor zijn ontwikkeling ervaart.
Uit bovengenoemde aspecten zijn doelstellingen afgeleid en deze kunnen eventueel worden bijgesteld, tevens wordt de haalbaarheid van de bijgestelde doelstellingen bepaald. Het gesprek over de ontwikkelmogelijkheden van de desbetreffende persoon creeërt betrokkenheid bij alle partijen over het te behalen ontwikkelrendement. 

Maatwerk
Het assessment en de analyses, die hieruit volgen zijn nauwkeurig op de persoon, zijn vaardigheden, ambities én doelen afgestemd. 
Het is écht maatwerk. Geen mens is het zelfde, en dus ook geen enkel assessment. 

Groot effect
De wens om zich te ontwikkelen is onderdeel van de menselijke natuur. Wij brengen het 'kennen, kunnen en willen', de passies en talenten alsook de drive en ambities van de mens in kaart. Het mental check assessment volgt als het ware de persoonlijke ontwikkeling van de kandidaat. Hierdoor leren wij
 de persoon nog beter kennen en kunnen wij nog beter inspelen op de specifieke eigenschappen en behoeften van de persoon. Het objectief en meetbaar maken van iemand zijn ontwikkeling, vergroot het effect van de coaching of training enorm. 

Tijdsverloop
Matrijz hecht aan een flexibele en vlotte werkwijze. Het is dan ook mogelijk om een asssessment altijd op korte termijn (binnen 1 á 2 weken) in te plannen. De duur van het mental check assessment bedraagt 1 gehele dag. De dag bestaat uit het opnieuw maken van relevante testen binnen het ontwikkeltraject. Aan het eind van diezelfde dag (indien mogelijk) vindt de nabespreking met de kandidaat plaats. De nabespreking duurt maximaal 1 1/2 uur. De plenaire nabespreking bij de organisatie volgt binnen enkele werkdagen. Wij streven er naar door openheid over de ontwikkeling van de kandidaat na te streven, de finetuning in het traject te optimaliseren én de betrokkenheid bij het traject te vergroten.

Locatie
Het mental check assessment vindt doorgaans plaats op het kantoor van Matrijz Organisatie Adviseurs. Indien gewenst, kan er gekozen worden om assessments op locatie af te nemen.