• sky limit
  • sportassesment2 matrijz
  • sportassesment matrijz

Sport assessment

Het succes en de vooruitgang in de sport heeft vooral te maken met de persoonlijkheid en dus met de persoonlijke ontwikkeling van de atleet. Steeds vaker blijkt dat persoonlijke vaardigheden van doorslaggevende betekenis zijn voor de ontwikkeling van de atleet in zijn/haar sport.

Doorzettingsvermogen
In eerste instantie heeft het te maken met de beleving van de sport zelf, het écht 'gaan' voor de sport en er alles voor over hebben. Dit heeft te maken met het doorzettingsvermogen en de mentale weerbaarheid van een persoon. Doorzettingsvermogen heeft te maken met de mate van afleiding, die een atleet bij zichzelf toelaat op weg naar een bepaald doel, dat de atleet zichzelf heeft gesteld. Op het moment dat een atleet zich door niets en niemand laat afleiden in het proces naar zijn/haar doel zeggen we, dat iemand over doorzettingsvermogen beschikt (en zich dus niet te veel laat beïnvloeden door prikkels van buitenaf). De drive en het geloof in eigen kunnen zijn blijkbaar zo groot, dat er maar één weg is en dat is de weg naar het doel.

Mentale weerbaarheid
Vele factoren (waaronder afleidingen, teleurstellingen, etc.) kunnen je bij het bereiken van je doel als atleet afhouden. Teleurstellingen of beter gezegd, hoe iemand omgaat met afleidingen en teleurstellingen is van groot belang op hoe mentaal weerbaar iemand is. Op het zelfregulerend mechanisme dat iemand wel of niet heeft ontwikkeld. Met zelfregulerend mechanisme wordt bedoeld, hoe iemand zichzelf en zijn emoties kan reguleren/in goede banen kan leiden. Dit bepaalt hoe mentaal weerbaar je bent.

De kern
Wat voor effecten deze afleidingen of teleurstellingen hebben, hangt af van vele factoren 'in de kern' van een persoon. In deze kern zit het karakter of de persoonlijkheid van iemand. Deze kern kan meer of minder stabiel zijn. Wanneer een persoon snel door situaties of emoties uit zijn/haar doen is en dus uit balans is, betekent dit deze persoon 'in de kern' minder stabiel is.

Karakter
Een karakter van iemand bestaat uit patronen, die ontstaan zijn door alle ervaringen die iemand in zijn/haar leven heeft meegemaakt. Dit maakt iedereen ook zo uniek. Karaktereigenschappen zijn bijv. het al dan niet doorzetten, het hebben van zelfvertrouwen of het gebrek daaraan, de focus van een persoon, en hoe lang die persoon die focus kan vasthouden, het oordelen van de persoon over zichzelf, de (bewuste of onbewuste) druk die een persoon voelt (door derden). Dit alles bepaalt hoe iemand zich ontwikkelt, hoeveel eigenwaarde en vooral ook hoeveel geloof in eigen kunnen iemand heeft.
Op je weg naar je doel kunnen er allerlei, veelal onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden. Diegene die desondanks blijft volharden in het proces naar het doel is mentaal zeer stabiel/standvastig en weerbaar. In het voorgaande hebben we proberen uit te leggen, dat mentaal weerbare personen een stabiele basis of 'kern' hebben. Een kern waarin een grote mate van eigenwaarde, zelfvertrouwen en tevredenheid heerst. Deze mensen laten zich minder snel uit het lood slaan door tegenslagen; zij kunnen zichzelf en hun emoties in goede banen leiden. 

Interne locus of control
De focus van deze mensen is gericht op zichzelf en wat zij kunnen (ook wel interne locus of control genoemd). Deze mensen zijn weerbaar bij tegenslagen. Dat gunnen we natuurlijk iedere atleet.

Potenties ontdekken en ontwikkelen
Bij Matrijz zijn we ons er terdege van bewust, dat we aan de persoonlijke ontwikkeling kunnen bijdragen om zo de persoon ook als atleet verder te helpen zich te ontwikkelen in haar/zijn sport. Via een wisselwerking tussen de sportomgeving en het dagelijkse leven leert de atleet zich persoonlijk te ontwikkelen en bestaande aanwezige talenten te ontwikkelen en niet eerder gedachte aanwezige potenties te ontdekken en te ontwikkelen.

Maximale uit jezelf halen
We kunnen de atleten helpen om tijdens de trainingen te leren het maximale uit zich zelf te halen en dit in een later stadium om te zetten in de wedstrijden. 
We kunnen op deze wijze een 'negatief oordelend atleten brein' ombuigen in een atleten brein, dat uitgaat van zijn/haar eigen kracht (zowel fysiek als op het mentale vlak). Deze atleet heeft een realistisch zelfbeeld, vertrouwen in zichzelf, weet zijn sterke punten te benoemen en is trots op zich zelf. Door weinig verwachtingen te hebben, kan de atleet vrij van iedere oordelende gedachten zich bezig houden met dat wat hij het liefste doet: zijn sport.

Relativeringsvermogen
De atleet is gematigd blij met goede resultaten en gematigd droevig met mindere resultaten.

Veel meer is hij blij met zijn eigen prestatie en ziet mindere prestaties als een mogelijkheid tot verdere groei. Zijn persoonlijkheid wordt niet aangetast door een mindere prestatie. Bovendien is enig relativeringsvermogen ook wel op zijn plaats nietwaar? Het is maar sport…
Hoe gaaf we dit allemaal ook vinden en hoe groot onze passie en dromen ook zijn, het is uiteindelijk toch maar sport. Een leuk spelletje!

Wat is een assessment precies?
Een assessment is niets anders dan een persoonlijkheidsonderzoek, waarbij er vele en verschillende testen aan een persoon worden voorgelegd.

Tevens worden er een tweetal persoonlijk gesprekken gevoerd:
1. een gesprek ter kennismaking (anamnestisch gesprek)
2. een gesprek om alle testen te bespreken en de analyse die Matrijz aan de hand van al deze informatie heeft gemaakt (nabespreking)

Maatwerk
Dit assessment en de analyse, die hieruit volgen zijn precies op de persoon gemaakt, het is écht maatwerk. Geen mens is hetzelfde, en dus ook geen enkel assessment. 
Het sport assessment geeft zowel de coach als de atleet snel en vooral professioneel inzicht in de persoonlijkheid van de atleet. Het doel van het sport assessment is om de communicatie & wisselwerking tussen trainer en atleet te verbeteren, maar vooral ook om een stuk bewustwording bij de atleet te bewerkstelligen. Bewustwording van de kansen die er liggen om zich verder te ontwikkelen als persoon en daar de vruchten van te plukken als atleet.

De sportomgeving is niets anders dan het normale leven. Met één verschil dat je in kortere tijd veel vaker en extremere prikkels krijgt te verwerken als atleet dan een persoon in het gemiddelde normale leven. Hierdoor loop je ook sneller tegen persoonlijke barrières aan dan in het normale leven. Wat als voordeel heeft, dat je je ook sneller kunt ontwikkelen.
De feedback, die wij van sporters en coaches krijgen, is dat een sport assessment kan bijgedragen aan de persoonlijke bewustwording en daarmee aan de ontwikkeling als atleet en als mens.

Handvatten voor atleet, coach en ouders
Zo geeft Edwin Abels aan:
"Als trainer kun je veel hebben om vanuit een wetenschappelijke benadering inzicht te krijgen in de atleet en vooral ook in je eigen gedrag als trainer naar de atleet toe. Door de psychologische analyse (assessment) is de coaching precies toegesneden op de persoon/atleet en krijg je als trainer/coach duidelijke handvatten hoe met elkaar om te gaan. Door de interpretatie van het assesment meer richting de sport te maken, kan Matrijz in het eindrapport de verbanden tussen de persoonlijkheid en het gedrag van de atleet duidelijk in beeld brengen voor de atleet en de begeleiding (coach, ouders, etc.)."

Inzicht
Een sport assesment heeft als doel inzicht geven in de persoonlijkheid van de atleet, waardoor de atleet, de trainer en de ouders gezamenlijk kunnen helpen om de atleet verder te brengen als mens en daarmee vooral ook als atleet.
Het helpen ontwikkelen van mensen is onze passie en wij doen dit met veel deskundigheid, enthousiasme en betrokkenheid. Het analyseren en interpreteren van de data uit een assessments is een kunst die we goed beheersen. 

Resultaten
De resultaten, die we bereiken met coaching en training zijn zeer groot. Juist vanwege de scherpe analyse van de persoonlijkheid van een persoon, kunnen we inspelen op de specifieke eigenschappen en behoeften van een atleet en daardoor het effect van de coaching vergroten. Hierbij speelt bewustwording van het eigen gedrag en van bepaalde patronen een belangrijke rol bij het verder ontwikkelen van iemands persoonlijkheid.