• iStock 000007274585Large
  • you are never to old

Loopbaanadvies 

Ben je op zoek naar nieuwe uitdaging of stap in je carrière, maar weet je nog niet welke stap de juiste is? Of weet je nog niet hoe je een volgende stap in je loopbaan het beste kunt bereiken? Dan is een loopbaanadvies middels een loopbaan assessment zeker iets voor jou.

Wanneer is loopbaanadvies nuttig?

- Bij studiekeuze: Ik ben gezakt voor mijn studie. Zal ik het nog een keer overdoen en toch gaan afstuderen of zal ik een andere keuze maken?  
  Of: Ik doe nu al drie jaar over het eerste jaar van mijn studie, hoe komt dat en wat is voor mij de beste strategie?

- Bij beroepskeuze: Na drie verschillende banen weet ik nu heel precies wat ik niet wil, maar wat wil ik wél? Ik heb het idee dat er meer is in
  de wereld, maar hoe maak ik uit of dat zo is? Hoe kies ik uit andere mogelijkheden? Hoe realistisch zijn die mogelijkheden?

- Bij potentieelbeoordeling: Deze medewerker kan minder/meer aan. Wat is zijn potentieel, op welke plek in de organisatie zal hij optimaal
  functioneren en hoe begeleiden we hem/haar daar naartoe?
  Of: Deze medewerker functioneert niet goed. Welke plaats in onze organisatie zou beter passen?

- Na reorganisatie: Een medewerker is terecht gekomen op een functie die niet bevalt. Hoe kan hij/zij beter worden ingezet?

Onze werkwijze
Naast de vele instrumenten die bij een assessment kunnen worden ingezet (interviews, vragenlijsten, tests, simulaties, feedback, etc.) beschikken wij ook over een database met uitvoerige en actuele informatie over beroepen en opleidingen in heel Nederland. Tevens zijn er mogelijkheden om een groot aantal 'huiswerk'-opdrachten te maken die gericht zijn op het onderkennen van motieven, waarden en drijfveren in arbeid.

Tijdsverloop
Door de resultaatgerichte aanpak van Matrijz Organisatie Adviseurs kan de doorlooptijd vaak beperkt zijn, al is die mede afhankelijk van de vraag en de energie die de kandidaat er zèlf in steekt. Een loopbaanadvisering kan zich afspelen in enkele dagdelen, maar duurt bij een volledige heroriëntering meerdere dagdelen verspreid over een aantal weken. De behoeften van cliënt en opdrachtgever zijn hierbij bepalend.

Locatie
Analyse en advies vindt vrijwel altijd op ons kantoor in Wormerveer plaats. Desgewenst kan er ook op een andere locatie worden gewerkt.