tijdens assesment

Tijdens het assessment

Op de dag van het assessment is een beetje spanning wel goed. Het maakt u scherp en alert.
Het wordt veelal als prettig ervaren om zicht te hebben op de gang van zaken (de planning en organisatie) tijdens een assessment dag. Vandaar dat wij u zo uitgebreid mogelijk informeren over hoe zo'n dag nu eigenlijk verloopt. Het is van belang, dat u in gedachten houdt, dat het doel van een assessment voor iedereen anders kan zijn. Daardoor is de planning op  zo'n dag soms niet hetzelfde voor iedereen. Echter, in het algemeen zijn er genoeg overeenkomsten. Hieronder kunt u lezen hoe een assessment in het algemeen verloopt.

Na binnenkomst begint de dag. U krijgt een kopje koffie of thee aangeboden en u kunt rustig plaatsnemen en even acclamatiseren. Er wordt u gevraagd om de zaken, die u thuis heeft voorbereid alvast in te leveren (anamneseformulier, twee pasfoto's en kopieën van uw diploma's en cijferlijsten).
Een assessment bestaat uit:

 • Persoonlijkheidsvragenlijsten
 • Capaciteitentest
 • Interviewgesprek (kennismaking/anamnese)
 • Specifieke testen (o.b.v. competenties)
 • Nabespreking

Persoonlijkheidsvragenlijsten
Een persoonlijkheidsvragenlijst is geen test in de zin dat er goede of foute antwoordmogelijkheden zijn. Het gaat er om een indruk te krijgen van de structuur van uw persoonlijkheid. Met dergelijke vragenlijsten wordt een beeld gevormd over persoonlijkheidsfactoren als evenwichtigheid, dominantie, vriendelijkheid, zorgvuldigheid en diepzinnigheid. Voorbeelden zijn: carrièremotieven, drijfveren, leerstijlen, teamrollen en werkvoorkeuren.

Capaciteitentest
Deze tests zijn tijdgebonden en meten het vermogen om logisch te redeneren. Vaak gaat het om redeneren aan de hand van nogal abstracte zaken als beeldpatronen of de verhouding tussen woorden, maar ook het interpreteren van woorden of getallen. Voorbeelden: abstracte figuren, figurenreeksen, analogieën, rekenvaardigheid en syllogismen.

Neem de instructie van de capaciteitentests goed door en bereken hoeveel tijd u ongeveer per vraag hebt. Moeilijke vragen kunt u beter overslaan, gok met mate. Als u tijd over hebt, is het verstandig om aan het einde al uw antwoorden nog even te controleren.

Interview
Het interview (ook wel anamnese gesprek genoemd) is een vast onderdeel van het assessment en wordt afgenomen door één van onze psychologen. De lengte van het interview kan verschillen, doorgaans bestrijkt het meestal drie kwartier tot een uur.
De inhoud van dit gesprek/interview hangt sterk af van het type assessment dat u doet. Een selectie-interview verschilt bijv. sterk van een loopbaaninterview.
Wij raden u aan open te staan voor andere standpunten, zonder dat u daar per se in mee gaat. Let op signalen van uw gesprekspartner en reageer/anticipeer op wat er gebeurt. Gedraag u niet te geforceerd.
Een interview is als volgt opgebouwd:

 1. Kennismaking / introductie
 2. Privé leven / achtergrond (familie, woonplaats, eventueel geloof)
 3. Opleiding / loopbaan tot en met de huidige functie
 4. Geambieerde functie / doel assessment
 5. Competenties
  Sterk / ontwikkel 
 6. Vrije tijd / hobby's
 7. Afronding

Tijdens het interview kunt u laten zien wie u bent. Wees beleefd en denk aan uw houding, maar wees vooral ook eerlijk.
Geef duidelijke, bondige antwoorden en help de interviewer om zo veel mogelijk informatie over u te verzamelen. Bij lastige vragen mag u best bedenktijd nemen. Als u de vraag niet begrijpt, schroom dan niet om meer uitleg te vragen. Mocht u een vraag niet willen beantwoorden, dan mag dat natuurlijk ook (u bent tenslotte vrijwillig bij ons). Begrijp echter wel, dat de vragen bedoeld zijn om informatie over u te verkrijgen.


Competenties
Competenties verwijzen naar een bepaald type gedrag dat in een functie van belang is. U kunt dan denken aan termen als 'klantgerichtheid' of 'overtuigingskracht'. Vaak staan competenties ook vermeld in vacatures of functieomschrijvingen. Voor uw assessmentprogramma is een set aan competenties (competentieprofiel) vastgesteld, passend bij de functie waar u op solliciteert of bij uw ontwikkelstraject.
Competenties zijn als volgt te definiëren:

 • Het zijn (gedrags-)vaardigheden.
 • Ze onderscheiden zich van vakkennis, persoonlijkheid, intelligentie en drijfveren, maar ze hangen er wel mee samen.
 • Ze kunnen beoordeeld worden.
 • Ze zijn in meer of mindere mate te verbeteren door training en/of coaching. 

Lunchpauze
Er is uiteraard een lunchpauze. De lunch wordt niet door Matrijz verzorgd. Er zijn echter genoeg lunchgelegenheden in de directe omgeving van het kantoor en u mag natuurlijk ook een lunchpakket meebrengen. Wij raden u wel aan om in de pauze een luchtje te scheppen, zodat u in de middag weer helemaal fit bent om aan de overige testen van het programma te werken.

Nabespreking
Er wordt met u een afspraak gemaakt voor de nabespreking. Dit gesprek zal plaatsvinden op een andere dag. Uiteraard op zo'n kort mogelike termijn. Meestal kunt u zelfs al de volgende dag terugkomen voor de nabespreking!
Tijdens dit gesprek worden de resultaten van alle testen, die u gemaakt heeft op de dag van het assessment, met u besproken. Dit gesprek is vrij intensief en duurt en stuk langer dan het interview. Rekent u voor dit gesprek minimaal 1,5 tot 3 uur. Uiteraard heeft u tijdens dit gesprek ook de gelegenheid om vragen te stellen.