• iStock 000012818037Small
  • life is bout creating

Ontwikkel assessment

Bij een ontwikkel assessment gaat het er om hoe iemand zich in de toekomst verder kan ontwikkelen.
Het maakt iemand bewust, geeft inzicht in de sterke- en ontwikkel punten en benoemt het potentiaal van deze persoon.
Een ontwikkel assessment is een belangrijke investering in jezelf en je eigen toekomst, in het beter 
functioneren als mens en daarmee in het succes in werk en leven dat iemand kan bereiken. Het betekent een nieuwe impuls voor verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het ontwikkel assessment is vaak een startpunt, waarop met coaching of training kan worden voortgeborduurd.

Onze werkwijze
De kandidaat ontvangt vooraf een uitnodiging voor het assessment met informatie om zich voor te bereiden. Voordat het assessment van start kan gaan, wordt er aan de desbetreffende persoon gevraagd e.e.a. voor te bereiden voor de assessment dag. Dit zodat wij het assessment van onze kant ook optimaal kunnen voorbereiden op de persoon/kandidaat, die bij ons te gast zal zijn. 
Wij raden daarom van harte aan deze voorbereidingen ook zorgvuldig te treffen. Een goede voorbereiding is het halve werk en schept veel rust. 
Het doel van het ontwikkel assessment is om zo goed mogelijk in kaart te brengen hoe de persoon in elkaar steekt. Een goed overzicht van iemands persoonlijkheid, vaardigheden, sterke en ontwikkelpunten, zodat iemand gericht kan werken aan het verder ontwikkelen van zijn potentieel. 
Tijdens de nabespreking bespreekt de adviseur de resultaten van het assessment met de kandidaat. Deze heeft dan de gelegenheid vragen te stellen. Pas nadat de kandidaat daartoe toestemming heeft verleend, zullen de resultaten aan anderen (de opdrachtgever) worden gerapporteerd.
Aan de hand van het assessment wordt het rapport gemaakt. In het rapport worden verschillende aspecten van de persoonlijkheid, van het karakter, de vaardigheden en uiteraard de sterke en ontwikkelpunten benoemd. Dit wordt op heldere wijze uitgelegd, zodat er inzicht en bewustwording ontstaat. Het gevolg is dat de persoon zelf verantwoordelijkheid voor zijn ontwikkeling ervaart.
Uit bovengenoemde aspecten worden doelstellingen afgeleid, tevens wordt de haalbaarheid van de doelstellingen bepaald. Dit advies over de ontwikkelmogelijkheden van de desbetreffende persoon biedt houvast voor het te verwachten ontwikkelrendement. Dit advies geeft richting aan zowel aan de kandidaat als (eventueel) de leidinggevende. 
Vervolgens wordt er een voorstel gedaan om het gewenste resultaat te bereiken. 

Maatwerk
Het assessment en de analyses, die hieruit volgen zijn nauwkeurig op de persoon, zijn vaardigheden en ambities én zijn doelen afgestemd. 
Het is écht maatwerk. Geen mens is het zelfde, en dus ook geen enkel assessment. 

Groot effect
De wens om zich te ontwikkelen is onderdeel van de menselijke natuur. Wij brengen het 'kennen, kunnen en willen', de passies en talenten alsook de drive en ambities van de mens in kaart. Het ontwikkel assessment is precies toegesneden op de persoon en wij kunnen daardoor inspelen op de specifieke eigenschappen en behoeften van een persoon. Hierdoor wordt het effect van een eventueel vervolgtraject (coaching of training) vergroot. Bewustwording en inzicht geven in het eigen gedrag en bepaalde patronen zijn de eerste stappen bij het verder ontwikkelen van iemands persoonlijkheid. Wij helpen de persoon zich bewust te worden van zijn kracht en kwaliteiten en deze beter te leren benutten.

Aan de hand van het assessment wordt het rapport gemaakt. In het rapport worden verschillende aspecten van de persoonlijkheid, van het karakter, de vaardigheden en uiteraard de sterke en ontwikkelpunten benoemd. Dit wordt op heldere wijze uitgelegd, zodat er inzicht en bewustwording ontstaat. Tevens worden er handvatten aangereikt om gericht aan de slag te gaan met de eigen ontwikkeling. Het gevolg is dat de persoon zelf verantwoordelijkheid voor zijn ontwikkeling ervaart.
Uit bovengenoemde aspecten worden doelstellingen afgeleid, tevens wordt de haalbaarheid van de doelstellingen bepaald. Dit advies over de ontwikkelmogelijkheden van de desbetreffende persoon biedt houvast voor het te verwachten ontwikkelrendement. Dit advies geeft richting aan zowel aan de kandidaat als (eventueel) de leidinggevende. 
Vervolgens wordt er een voorstel gedaan om het gewenste resultaat te bereiken. 

Tijdsverloop
Matrijz hecht aan een flexibele en vlotte werkwijze. Het is dan ook mogelijk om een asssessment altijd op korte termijn (binnen 1 á 2 weken) in te plannen. De duur van het ontwikkel assessment bedraagt 1 1/2 dag. De eerste dag betreft een gehele dag testen maken en een kort anamnestisch gesprek van maximaal een uur. Op de tweede halve dag vindt de nabespreking plaats. Deze nabespreking duurt maximaal 3 uur. 

Het schriftelijk rapport volgt binnen enkele werkdagen. 
Wij streven er naar personen, die bij ons een assessment doen, bewust te maken van hun sterke kanten. Uiteraard met een kritisch en realistisch oog voor hun ontwikkelpunten.

Locatie
Het ontwikkel assessment vindt doorgaans plaats op het kantoor van Matrijz Organisatie Adviseurs. Indien gewenst, kan er gekozen worden om assessments op locatie af te nemen.