matrijz bekers

Outplacement

Bij een outplacementtraject gaat het om het begeleiden van werknemers naar een nieuwe plek op de arbeidsmarkt. Dat kan een nieuwe functie zijn bij dezelfde of eventueel bij een andere werkgever. Het kan ook inhouden dat de loopbaan als zelfstandig ondernemer wordt voortgezet.
 We onderscheiden 'gedeeltelijk' outplacement (oriëntatie op alternatieven en hulp bij sollicitaties) en 'fullservice' outplacement (begeleiding tot en met het vinden van een baan). Uiteraard hechten wij belang aan een integere omgang met zowel de kandidaat als met de opdrachtgever.Onze werkwijze
Matrijz Organisatie Adviseurs stelt allereerst de mogelijkheden van de kandidaat vast. Die zijn immers in hoge mate bepalend voor het vinden van de meest geschikte arbeidsplek. Wij hanteren bij ons onderzoek een flexibele aanpak, die modulair is opgebouwd en voor iedere kandidaat op maat wordt toegesneden. Het complete traject telt vier fasen:Fase 1: analyse


Allereerst maakt een adviseur van Matrijz Organisatie Adviseurs met de kandidaat de balans op.
Persoonlijkheid, capaciteiten, vaardigheden en gedrag worden in kaart gebracht. Motivatie en patronen in de loopbaan brengen wij eveneens aan het licht. In feite draait het om vragen als: 
'Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en hoe realistisch ben ik?’.Fase 2: oriëntatie van de arbeidsmarkt

In deze fase maken we de vertaalslag van de analyseresultaten naar de arbeidsmarkt. Welke functie sluit het beste aan? Hoe is de huidige arbeidsmarkt voor dit soort werk? Hoe groot is de afstand van de kandidaat tot de gewenste functie? Wat moet er gebeuren om daar te kunnen komen?Fase 3: coaching naar een plaats op de arbeidsmarkt

Nu wordt er specifiek aandacht besteed aan alle aspecten die te maken hebben met het verkrijgen van de gewenste positie op de arbeidsmarkt. Onderdelen zijn bijv. het schrijven van sollicitatiebrieven, het opstellen van een C.V., jezelf presenteren tijdens en het voeren van sollicitatiegesprekken. Kortom, alle do's en dont's van solliciteren komen aan bod. De adviseur is in deze fase sterk stimulerend aanwezig en zal de kandidaat uitnodigen zoveel mogelijk kansen te benutten. Essentieel in deze fase is de activering van sociale netwerken, zowel van Matrijz Organisatie Adviseurs als van de cliënt. Garanties voor een baan zijn er weliswaar niet, maar de kansen zijn beduidend beter dan bij willekeurige sollicitaties.Fase 4: ondersteuning op de nieuwe plek


Wanneer een kandidaat de gewenste plaats op de arbeidsmarkt heeft gevonden, laten we hem of haar niet zomaar los. De band die we met elkaar hebben opgebouwd schept betrokkenheid. De adviseur is in deze fase dan ook op de achtergrond beschikbaar voor coaching. Hij biedt alle ondersteuning om de kans van slagen in de nieuwe situatie zo groot mogelijk te maken. Is er naar het idee van de werkgever, kandidaat en adviseur sprake van een goede plaatsing, dan volgt het einde van de opdracht aan Matrijz Organisatie Adviseurs.

 

Tijdsverloop
Matrijz Organisatie Adviseurs garandeert tenminste één jaar begeleiding bij een volledig outplacement. Al naar gelang de fase waarin de kandidaat zich bevindt, zullen er vaker/langduriger contacten plaatsvinden. De frequentie wordt in overleg bepaald. De meeste mensen slagen erin binnen een jaar een nieuwe baan te vinden.Locatie
De gesprekken zullen doorgaans plaatsvinden bij Matrijz Organisatie Adviseurs in Wormerveer.