• iStock 000003130514Small
  • keep yourself
  • possible able

Na het assessment

De nabespreking
De bevindingen vanuit alle testen, die u ingevuld heeft, waaronder de persoonlijkheidsvragenlijsten, capaciteitentests en het interview worden met u doorgenomen in een vervolggesprek. Dit vervolggesprek wordt een nabespreking genoemd. Tijdens deze nabespreking worden alle testen, die u heeft ingevuld met u doorgenomen en heeft u de mogelijkheid vragen te stellen over de bevindingen. Omdat wij in dit gesprek grote zorgvuldigheid betrachten, duurt het gesprek tussen de twee en drie uur.

Het rapport
Vervolgens wordt zowel het assessment als de gesprekken weergegeven in een heldere rapportage. Uw scores op de betreffende competenties worden overzichtelijk weergegeven, evenals uw werk- en denkniveau. De rapportage wordt afgesloten met een advies/conclusie en ontwikkeltips van de psycholoog. Er wordt met u meegedacht hoe u deze ontwikkelpunten het beste kunt aanpakken.
Uiteraard wordt uw rapportage geschreven door dezelfde psycholoog met wie u de nabespreking heeft gehad. 

Doorsturen van het rapport
Aan het einde van de nabespreking wordt u gevraagd of de bevindingen, zoals ze aan u zijn weergegeven, mogen worden gecommuniceerd aan de opdrachtgever. Belangrijk voor u is om te weten, dat wij alleen het rapport doorsturen naar onze opdrachtgever (uw leidinggevende of HR medewerker) als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Geeft u geen toestemming, dan melden wij dit zonder verdere toelichting aan onze opdrachtgever. Er wordt dan geen rapport gemaakt.

Beroepscode NIP
Matrijz hanteert de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Dit houdt in dat wij een ethische en integere behandeling waarborgen, zoals het recht op inzicht, nabespreking en blokkade.
Het Nip is de landelijke beroeps- en belangenvereniging van psychologen. Kijk voor meer informatie op hun website.