• iStock 000007274585Large
 • iStock 000018475056Small
 • iStock 000007038816Small
 • iStock 000004261339Small

Assessment

Een assessment is een onderzoek naar iemands persoonlijkheid, waarbij er veel verschillende testen aan een persoon worden voorgelegd. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? zijn belangrijke vragen, die we op basis van het assessment beantwoorden. Naast alle testen vinden er ook twee gesprekken plaats. Naar aanleiding van alle resultaten uit het assessment, maken wij een duidelijk analyse van de capaciteiten, mogelijkheden en drijveren van een persoon. Wij streven ernaar de kandidaten bewust te maken van hun sterke punten. Uiteraard met een kritisch en realistisch oog voor hun ontwikkelpunten. Hierdoor kunnen mensen in de toekomst beter gebruik maken van hun kracht en kwaliteiten en gericht werken aan hun ontwikkelpunten. De kandidaat ontvangt voorafgaand aan het assessment informatie om zich voor te bereiden. Zie voor meer informatie: Informatie kandidaten.

De twee gesprekken, die onderdeel van een assessment zijn:
1. een gesprek ter kennismaking (ook wel anamnese gesprek genoemd)
2. een gesprek om alle testen en de analyse, die Matrijz aan de hand van al deze informatie heeft gemaakt, te bespreken (de nabespreking). 

Na de nabespreking wordt er een rapport opgesteld, mits er toestemming is gegeven door de testkandidaat om te rapporteren aan anderen.

Maatwerk
Elk assessment is maatwerk en wordt zorgvuldig afgestemd op een specifiek doel, een specifieke functie binnen een specifieke organisatie. Het assessment programma stemmen we af op het gewenste niveau (van LBO tot academisch niveau). We zetten hiervoor verschillende instrumenten in: interviews, persoonlijkheidsvragenlijsten, capaciteitentests, simulaties, rollenspellen, 360°-feedback en gerichte vragenlijsten, zoals bijvoorbeeld een vragenlijst bij reïntegratie. De keuze van de onderdelen van het programma wordt gemaakt op basis van een grondige analyse van de (werk)situatie en de vraagstelling. Het assessment en de analyse, die hieruit volgt zijn precies op de persoon gemaakt, het is écht maatwerk. Geen mens is hetzelfde, en dus ook geen enkel assessment. Het analyseren en interpreteren van de data uit een assessment is een kunst, die wij goed beheersen.

Inzicht
Een assessment geeft snel en vooral professioneel inzicht in de persoonlijkheid van een individu. 
Het doel van een assessment is om inzicht te krijgen in de eigen/andermans persoonlijkheid. Bewustwording van gedrag en van bepaalde patronen spelen een belangrijke rol bij het verder ontwikkelen van iemands persoonlijkheid. 

Doel van een assessment 
Een goed overzicht van iemands persoonlijkheid, vaardigheden, sterke en ontwikkelpunten, zodat iemand gericht kan werken aan het verder ontwikkelen van zijn potentieel. Bijv. in de volgende situaties:

 • Bij een ontwikkel assessment: breed inzicht verkrijgen in sterke en/of ontwikkelpunten van jezelf en de mogelijkheden in kaart brengen om jezelf te ontwikkelen
 • Bij een loopbaan assessment: ik heb het naar mijn zin in mijn huidige functie, maar hoe kan ik me verbeteren en wat zou een passende volgende stap in mijn loopbaan/carrière kunnen zijn? 
 • Bij een selectie assessment: Is deze persoon geschikt voor een bepaalde functie? Hoe kunnen we hem/haar het beste ondersteunen, zodat hij/zij zal slagen in desbetreffende functie?
 • Bij een mental check assessment (coachingstraject): Wat zijn de sterke en ontwikkelpunten van deze medewerker? Deze medewerker kan meer, maar wat is een geschikte volgende functie en welk ontwikkelingstraject moet hij/zij daarvoor doorlopen?
  Of: Onze medewerker functioneert op onderdelen niet naar tevredenheid, wat is er aan de hand en wat kunnen we doen om diegene beter te laten functioneren?
 • Bij studie-/beroepskeuze assessment: Ik zou graag weer aan de studie gaan, maar welke studie/cursus moet ik gaan volgen?
  Of: Mijn huidige studie bevalt niet, wat past beter? Welk beroep of welke studie sluit het beste aan bij mijn karakter en kwaliteiten?
 • Bij een sport assessment: inzicht verkrijgen in de sterke en ontwikkelpunten van jezelf als persoon en atleet om zodoende een nog betere afstemming met je coach te bewerkstelligen en daardoor tot nog grotere prestaties te komen.
 • Bij een outplacement/reïntegratie traject: Na een periode van ziekte/werkloosheid wil ik graag weer reïntegreren, welke functie past het beste bij mij? Kan ik terug in mijn oude functie? Wat is er nodig om terug te kunnen keren in het arbeidsproces? Wat kan ik zelf doen? Wat kan de organisatie doen? Wat te doen om te voorkomen dat ik nog een keer een terugval krijg?

Onze werkwijze
Wij streven ernaar de personen die bij ons een assessment doen, bewust te maken van hun sterke kanten. Uiteraard met een kritisch en realistisch oog voor hun ontwikkelpunten.
De kandidaat ontvangt voorgaand aan het assessment informatie om zich voor te bereiden. Zie voor meer informatie -> 'informatie - kandidaten - voor het assessment'.

Tijdens de nabespreking bespreekt een psycholoog de resultaten van het assessment met de kandidaat, hierbij wordt er gelegenheid geboden aan de testkandidaat om opmerkingen te maken of vragen te stellen. Pas nadat de kandidaat daartoe toestemming heeft verleend, zullen de resultaten aan anderen (de opdrachtgever) worden gerapporteerd.

Tijdsverloop
Wij hechten veel waarde aan het helpen van onze klanten. Onze werkwijze wordt gekenmerkt door meedenken met onze klanten, concreet maken van problemen en/of doelstellingen, efficiënt tot adequate oplossingen komen op flexibele en vlotte wijze. Het is mogelijk een assessment binnen één tot twee weken in te plannen. Het rapport volgt binnen enkele werkdagen en kan desgewenst mondeling toegelicht worden. Rapportage aan de opdrachtgever vindt echter alleen plaats na toestemming van de kandidaat.

Locatie
Doorgaans zullen assessments op het kantoor van Matrijz worden afgenomen. Daarnaast bieden wij ook de mogelijk, assessments op locatie af te nemen.