• if you change
  • emotions

Conflictbemiddeling

Medewerkers zijn het niet altijd eens met collega’s en/of managers. Meestal komt het op natuurlijke wijze tot een compromis. Soms rijzen er echter problemen. De situatie wordt kritisch, wanneer men niet meer in staat is om op een constructieve wijze samen te werken met elkaar en emoties gaan overheersen. Vanuit een geheel eigen aanpak, die zeer effectief blijkt te zijn, is Matrijz Organisatie Adviseurs in staat om patstellingen te doorbreken en op te lossen. Wij proberen vast te stellen hoe het conflict tussen de betrokken partijen is ontstaan. Niet aan de hand van het 'schuld-/verwijtprincipe', maar door te zoeken naar de oorzaken en feiten.
Matrijz Organisatie Adviseurs kan u behulpzaam zijn bij het oplossen van het conflict (indien mogelijk), kan ondersteuning bieden wanneer het conflict dreigt vast te lopen of zelfs uit de hand dreigt te lopen en indien nodig hulp bieden bij het vinden van (zakelijke) compromissen. 

Onze werkwijze
Matrijz Organisatie Adviseurs heeft een modulair systeem ontwikkeld dat het mechanisme van 'hoor en wederhoor' toepast. Wij geloven dat waar er twee partijen problemen hebben, er twee partijen oorzakelijk verbonden zijn. Wij inventariseren de standpunten van de conflicterende partijen en brengen die terug tot grondhoudingen (gebeurtenissen, emoties, normen- en waardensystemen). Wij zoeken naar verbindende punten. Zijn die punten in de minderheid dan is soms een compromis niet haalbaar. Dan adviseren wij partijen een juridische oplossing. In termen van human resources kan dat outplacement betekenen. Veelal is een compromis te bedenken. Matrijz Organisatie Adviseurs begeleidt dit proces tot een (inhoudelijke) oplossing gevonden is, die werkbaar blijkt. 
Alle trajecten bij Matrijz Organisatie Adviseurs zijn maatwerk en komen pas tot stand na instemming van onze klanten. Er zijn eerst enkele persoonlijke sessies met alle betrokken partijen, vervolgens volgen ook enkele sessies in groepsverband. De begeleiding is persoonlijk en wordt van begin tot einde uitgevoerd door een betrokken en gekwalificeerde adviseur van Matrijz Organisatie Adviseurs.

Tijdsverloop
De doorlooptijd van dit soort trajecten is wisselend en hangt in hoge mate van de staat van het conflict en de conflicterende partijen zelf af of van het aantal betrokken partijen en hoe bereid de partijen zijn om tot een tot een oplossing/compromis te komen. De behoefte van de betrokken partijen en de opdrachtgever zijn hierbij bepalend. 

Locatie
Analyse en advies kan zowel op ons kantoor in Wormerveer plaatsvinden als bij de klant op locatie. Desgewenst kan er ook op een andere locatie worden gewerkt.