• iStock 000012145162Small
  • iStock 000010628053Small-zonder-lijst
  • comfort
  • iStock 000022532608Small

Coaching

Coaching is hét aangewezen instrument, om één-op-één te werken aan het verbeteren van specifieke competenties. Door mensen te helpen met het ontwikkelen van effectief of anders gezegd adequaat gedrag, helpt Matrijz bij het behalen van betere resultaten.

Vooraf
Voordat het coachingstraject van start kan gaan, wordt er door de desbetreffende persoon eerst een assessment doorlopen.
Het doel van het assessment is om zo goed mogelijk in kaart te brengen hoe de persoon in elkaar steekt. Het assessment en de analyses, die hieruit volgen zijn precies op de persoon gemaakt. Vervolgens wordt onze coaching afgestemd op de analyses en inzichten, die uit het assesment naar voren komen. Dit vergroot de effecten, die wij kunnen bereiken met de coaching enorm.


Maatwerk
Het assessment, de analyses, die hieruit volgen en de coaching zijn precies op de persoon gemaakt.
Het is écht maatwerk. Geen mens is het zelfde, en dus ook geen enkel coachingstraject. 

Groot effect
Door de psychologische analyse is de coaching precies toegesneden op de persoon en kunnen wij inspelen op de specifieke eigenschappen en behoeften van een persoon en daardoor het effect van de coaching vergroten. Hierbij speelt bewustwording van het eigen gedrag en van bepaalde patronen een belangrijke rol bij het verder ontwikkelen van iemands persoonlijkheid.

Werkwijze 
Er vindt vooraf altijd een intake plaats, zowel met de opdrachtgever als de persoon in kwestie. 
Hierbij wordt besproken wat men graag zou willen bereiken met de coaching. Indien nodig vindt er ook een gesprek op de werkvloer plaats, bijvoorbeeld met de direct leidinggevende.

Matrijz beschikt over diverse coaches, zodat gezocht kan worden naar de beste mogelijke klik. Een vertrouwensrelatie is immers van essentieel belang.
Vervolgens vindt er een assessment plaats. Aan de hand van het assessment wordt er een rapport gemaakt. In het rapport worden ook de ontwikkelpunten benoemd van de coachee. Hieruit worden de doelstellingen voor het coachingstraject afgeleid, en wordt tevens de haalbaarheid van de doelstellingen bepaald. Vervolgens wordt er een voorstel gedaan voor het aantal benodigde sessies om het gewenste resultaat te bereiken.

Tijdsverloop
De duur van de coaching is afhankelijk van de specifieke vraag. Door onze resultaatgerichte aanpak kan vaak met kortdurende trajecten van vijf tot tien gesprekken worden volstaan. Deze gesprekken kunnen zich uitstrekken over een periode van enkele maanden tot een jaar. 

Locatie
Coaching vindt zowel op het kantoor van Matrijz Organisatie Adviseurs plaats als op locatie.

Hierbij wordt de omgeving wordt vaak ingezet als hulpmiddel. Dit creëert de nodige distantie van de werkplek, wat het reflecteren op het eigen gedrag en de eigen persoonlijkheid vergemakkelijkt. Inmiddels biedt Matrijz ook coaching en training aan in het buitenland, waar optimaal gebruik wordt gemaakt van de omgeving om de ontwikkeling van mensen tot volle bloei te laten komen. Men kan hier in alle rust aan zichzelf en zijn ontwikkelpunten werken. Hierdoor kan een coachingstraject versneld doorlopen worden. Een deel van het traject zal zich uiteraard alsnog in Nederland afspelen, om zorg te dragen dat het geleerde ook daadwerkelijk in de praktijk van alledag toegepast kan worden.